Marraskuussa osakekurssit nousivat jälleen rivakasti. Korkomarkkinoilla kehitys oli samoin vahvaa, mikä oli merkittävä syy osakkeiden hyvää menestykseen. Vaikka ohjauskorkojen nostamiset näyttävät nyt olevan lopussa, tärkeää on näkymät nykyisen korkotason pysyvyydestä.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 5.12.2023

Korkokehitys on ollut voimakkaasti osakemarkkinoiden armoilla keskuspankkien reippaiden rahapolitiikan kiristysten myötä. Ohjauskorkojen nostot näyttävät nyt olevan ohi ja yhteys korko- ja osakemarkkinakehitysten välillä on löyhentymässä.

Tarkasti seurattu Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko saavutti huipputasonsa lokakuun puolen välin jälkeen. Se on sittemmin laskenut takaisin syyskuun tasoille, mutta on edelleen verrattain korkealla. Markkinoilla tärkeää on tason lisäksi myös kehityksen tasaisuus eli korkotason voimakkaan heilunnan laimeneminen rauhallisemmaksi.

Vaikka ohjauskorkojen nostamiset näyttävätkin nyt olevan lopussa, tärkeää on näkymät nykyisen korkotason pysyvyydestä.

Keskuspankkiirit eivät tiedä varmuudella sen paremmin kuin markkinatkaan tärkeimmän mittarinsa, inflaation, tulevaisuuden kehitystä. Sen vuoksi ovi jätetään raolleen mahdollisille lisäkiristyksille, jos inflaatio ei tippuisikaan odotetusti.

Inflaatio kuitenkin on rauhoittunut ja kyse on lähinnä siitä, miten nopeasti se laskee takaisin tavoitetasoille. Tähän on vielä matkaa ja siksi koronlaskuja on turha odottaa lähitulevaisuudessa etenkään Yhdysvaltojen osalta. Yhdysvalloissa talouskehitys jatkaa edelleen hyvällä tasolla.

Inflaation lisäksi talouskasvulla ja työttömyydellä on merkitystä. Koronan jälkeinen talous- ja inflaatiopyrähdys on hiljentymässä ja tästä selvimpiä merkkejä näkyy Euroopassa, mutta todennäköisesti pian myös Yhdysvalloissa.

Markkinoiden kannalta oleellista on talouskasvun hiljenemisen tahti, joka vielä on vaatimatonta. Kiihtyessään tämä luonnollisesti aikaistaisi mahdollisia taloutta tukevia koronleikkauksia.

Osakemarkkinoiden arvostustasoissa huomioitava rajusti noussut korkotaso

Kiinassa valtiovalta jatkaa taloutta tukevia toimiaan, joita nyt on kasassa jo liuta. Markkinat eivät kuitenkaan suuressa pessimistisyydessään ole tästä innostuneet. Maailman toiseksi suurimman talouden tukitoimet eivät kosketa vain Kiinaa itseään vaan myös globaalia taloutta. Tukitoimet auttavat siis myös Kiinan ulkopuolisia talouksia.

Kiinan osakemarkkinatuotot ulkomaisille sijoittajille ovat tänä vuonna olleet muihin markkinoihin nähden surkeat – jopa heikommat kuin Suomen osakemarkkinan, joka on edelleen kokonaistuotoltaan tänä vuonna selvästi miinuksella. Kiinan osakemarkkina on arvostuksiltaan varsin edullinen, mutta menestyäkseen tarvitsee käännöstä parempaan.

Laajemmin osakemarkkinoilla on edelleen pessimismiä eli taantumaa odotetaan saapuvaksi. Konsensus tuntuu kuitenkin kääntyneen mietoon taantumaan, joka ei siten vaikuttaisi osakemarkkinoihin erityisen negatiivisesti. Tämä on johtanut osakepainojen nostamiseen normaalia alemmilta tasoilta lähemmäs neutraalia.

Kehitystä on edesauttanut yritysten kohtuullisen hyvillä tasoilla jatkanut tuloskehitys etenkin yhdysvaltalaisten suuren markkina-arvon yritysten kohdalla. Perinteisesti osakemarkkinat ovat olleet myötätuulessa vuoden viimeiset kuukaudet, kuten kirjoitushetkellä näyttää olevan.

Viimeisen 20 vuoden aikana Yhdysvaltain osakemarkkina on noussut 13 kertaa joulukuussa. Nähtäväksi jää, käykö näin tänäkin vuonna.

Arvostustasot suurimpien yhdysvaltalaisyhtiöiden ulkopuolella eivät ole erityisen kalliit, globaalisti pikemminkin varsin normaalit – osin jopa historiallisesti edullisemmalla puolella.

Arvostustasoissa tulee ottaa huomioon rajusti noussut korkotaso, jonka jo määritelmällisesti tulisikin alentaa tasoja edullisemmiksi. Edellytys osakemarkkinoiden menestykselle on tulosten pysyminen kohtuullisen hyvinä ja korkomarkkinoiden pysyminen rauhallisina.

OP Varainhoidon allokaatiossa nostettiin osakemarkkinoiden painotusta 

Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa, osakemarkkinoiden painotusta nostettiin edelleen marraskuussa ja vielä uudelleen marraskuun lopussa. 

Osakesijoituksia lisättiin Aasia-Tyynenmeren alueella sekä myös hieman Suomen osakemarkkinalla, jota olemme alipainottaneet pitkään. Jälkimmäinen osakesijoitusten lisäys kohdistui kehittyvien maiden osakkeisiin.

Osakesijoitusten alipainotukset kohdistuvat kuitenkin edelleen suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin ja ylipainotus etenkin Yhdysvaltoihin, mutta myös Aasia-Tyynenmeren alueelle.

Korkosijoituksissa heikoimman luottokelpoisuuden yrityslainoja sekä kehittyvien maiden lainoja on normaalia vähemmän ja vahvempia yrityslainoja suositaan edelleen.

Osakeostot rahoitettiin pääosin valtionlainoja, kehittyvien maiden lainoja, sekä parempia yrityslainoja vähentämällä. Korkoriskin määrä pidetään edelleen normaalia korkeampana.  

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.