Korkojen nousu riivaa edelleen sijoitusmarkkinoita ja korkojen nopea nousu on tuskin vielä ehtinyt koko voimallaan talouksiin. Siten keskuspankit ottavat itselleen aikaa seurata, miten tilanne kehittyy. Tällä hetkellä osakemarkkinat ovat pitkälti korkomarkkinakehityksen vankeja.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 4.10.2023

Korkojen nousu painoi osake- ja korkomarkkinoita syyskuussa. Keskuspankeilla oli kesätaukonsa jälkeen kokoukset, joissa Euroopan keskuspankki nosti edelleen ohjauskorkoaan. Yhdysvaltain keskuspankki sen sijaan jätti ne jo ennalleen.

Kumpikin keskuspankki on nostanut korkoaan nopeasti sekä paljon. Nostoja on perusteltu inflaatiovauhdin rivakkuudella. Puheet ovat edelleen pääosin kovat: lisänostoille jätettiin ovi auki, jollei inflaatiossa nähdä toivottua alenemista kohti pankkien tavoitetasoja.

Inflaatio on alentunut korkeimmilta tasoiltaan selvästi, mutta viimeisimpänä harmituksen aiheena on öljyn hinnan nousu, joka on yleensä inflaatiota tukeva tekijä.

Korkomarkkinoiden tarjoamat tuottotasot ovat päämarkkinoilla korkeammalla kuin aikoihin

Euroopan taloudessa näkyy selvempiä merkkejä hiljenemisestä, mutta Yhdysvalloissa kehitys on edelleen paremmassa kunnossa. Erittäin hyvä työllisyys tukee kulutusta, vaikka Yhdysvalloissakin viimeisimmät työllisyysluvut indikoivat työttömyysasteen nousseen hieman parhaimmilta tasoiltaan.

Korkojen jyrkkä ja nopea nousu on tuskin vielä ehtinyt koko voimallaan talouksiin. Siten keskuspankit mieluummin ottavat itselleen aikaa nähdä, miten tilanne kehittyy. Joka tapauksessa tällä hetkellä osakemarkkinat ovat pitkälti korkomarkkinakehityksen vankeja.

Korkomarkkinoiden tarjoamat tuottotasot ovat päämarkkinoilla korkeammalla kuin aikoihin, mutta syyskuussa tuotot jäivät heikoiksi korkojen noustua etenkin korkokäyrien pisimpien lainojen osalta.

Korkokäyrät ovat olleet pitkään invertoituneita eli pidemmät korot selvästi lyhyempiä alempana. Korkomarkkinoille on hiipinyt ajatus ohjauskorkojen pysymisestä korkeina odotettua pidempään, mikä on poistanut odotuksissa vallinnutta hinnoittelua siitä, että korkoja tultaisiin laskemaan heti ensi vuoden alkupuolella. Keskuspankkiirit ovat luonnollisesti ruokkineet tätä ajatusta puheillaan haluten vakuuttaa markkinoita inflaation vastaisesta taistelustaan.

Kiinan talouskehitys on edelleen tapetilla, sillä onhan Kiina jo maailman toiseksi suurin talous. Kiinan talouskasvu on kasvanut tällä vuosituhannella rivakasti. Kasvu on ruokkinut koko globaalia talouskasvua, mutta sittemmin kasvu on rauhoittunut, mikä oli odotettavissa.

Kasvu kuitenkin jatkaa länsimaita selvästi nopeampana, vaikka ei Kiinan keskushallinnon 5 prosentin tasoon ehkä päästäkään. Markkinat ovat olleet hyvin pessimistisiä Kiinan suhteen myös politiikkaan liittyvien tekijöiden vuoksi. Siten positiiviset yllätykset ovat mahdollisia Kiinan jo ilmoitettua monista taloutta tukevista toimista.

Tuloskausi alkaa pian – OP Varainhoidon allokaatiossa painotetaan edelleen enemmän korkosijoituksia

Lokakuussa yhtiöt alkavat taas julkistaa tulostietojaan ja kuten aina, nämä ovat oleellisia etenkin niiden yhtiöiden osalta, jotka ovat markkinoiden silmissä hyötymässä tekoälyn käytön yleistymisestä. Näihin kuuluu merkittävä osa Yhdysvaltain osakemarkkinan suurimmista yhtiöistä ja siten odotuksia heikommat tulokset saattaisivat aiheuttaa pettymyksiä, jotka oletettavasti heijastuvat myös muille markkinoille.

OP Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa painotetaan edelleen enemmän korkosijoituksia osakkeiden asemesta.

Osakemarkkinoiden arvostustasot eivät talouden tai korkosijoitusten tuottonäkymiin nähden ole vielä houkuttelevalla tasolla ja siksi näemme riskeihin nähden korkosijoitukset parempana painotuksena osakkeisiin nähden, mutta olemme valmiita nostamaan osakepainoa tilanteen muuttuessa suotuisammaksi.

Osakesijoitusten alipainottaminen kohdistuu erityisesti suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Korkosijoituksissa heikoimman luottokelpoisuuden yrityslainoja on vähennetty, mutta vahvempia lainoja suositaan edelleen. Korkoriskin määrää on hiljalleen kasvatettu korkojen noustessa uusille ennätystasoille.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.