Miten inhimillisyys näyttäytyy työpaikallasi? Onko se asia, jota piilotellaan ja hävetään vai saako se näkyä? Onko se osa yrityskulttuuria oikeasti, vai ainoastaan päälle liimattu visio, jonka toteutuminen jää toisarvoiseksi?

Teksti Päivi Heikkilä, AFC Officer
Kuva Reetta Muranen
Julkaistu 24.10.2023

Erityisesti asiantuntijatyössä on jo jonkin aikaa keskusteltu inhimillisestä yrityskulttuurista yhtenä valttikorttina uusien osaajien rekrytoinnissa. Usein tämä tarkoittaa käytännössä mahdollisuutta sovittaa työ ja vapaa-aikaparemmin yhteen. Kun työnantaja joustaa muun elämän tarpeisiin, usein myös työntekijä joustaa tarvittaessa enemmän, ja hänen on tyytyväisempi ja voi töissä paremmin.

Inhimillisyys on kuitenkin enemmän kuin vain ajankäytön käytänteistä sopimista. Kielitoimiston sanakirjanmukaan inhimillisen yksi merkitys on ”ihmiselle ominainen”. Oman havaintoni mukaan olemme haavoittuvaisia, tunteikkaita, epätäydellisiä, virheitä tekeviä yksilöitä, joiden erilaisuuden kirjo asettaa haasteita kaikelle yhteistoiminnalle. Me viestimme sanoin ja teoin, ääneen ja äänettömästi, erilaisin äänenpainoin ja -sävyin.  Lisäksi vielä tulkitsemme viestintää omien kokemustemme, arvojemme, näkemystemme ja tunteidemme kautta.  On suoranainen ihme, että ymmärrämme toisiamme edes kohtalaisesti.

Työyhteisössä, jossa tavoitellaan inhimillistä yrityskulttuuria, tulisi siksi pyrkiä lisäämään ymmärrystä. Mitä paremmin tunnemme työtoverimme, sitä paremmin ymmärrämme heitä. Kun tiedämme, että Matti Mukavan äiti sairastaa ja Matti usein auttaa häntä öisinkin, emme niin herkästi loukkaannu Matin väsyneenä töksähtävästi sanotuista sanoista. Mutta uskaltaako Matti kertoa töissä tilanteestaan?

Jos kohtaamme jaksamiseen liittyviä haasteita tai vaikkapa mielenterveyden ongelmia omassa elämässämme, on monelle meistä täysin poissuljettu ajatus jakaa tilannetta yhtään pakollista enempää. Jos kuitenkin työilmapiiri on luottamuksellinen ja inhimillisyyden hyväksyvä, on vaikeistakin asioista helpompi puhua.

Inhimillinen yrityskulttuuri lähtee ihmisistä ja huomioi ihmisen huomioi ihmisen niin kaikkine vahvuuksineen kuin puutteineen ja ongelmineen. Se lähtee sinusta ja minusta – meistä, jotka kohtaamme toisemme työpaikoilla. Se näkyy siinä, miten kohtaamme, pysähdymme ja kuuntelemme toisiamme. Se voi olla hymy, nyökkäys tai halaus, kun työkaveri tarvitsee tukea. Se on luottamusta, rohkeutta ja hyväksyntää.

Inhimillinen yrityskulttuuri olemme me. 

Kirjoittaja Päivi Heikkilä työskentelee AFC Officerina OP:n Asiakkaan tuntemisen tiimissä.