Korkosijoitukset eivät ole näyttäytyneet houkuttelevilta pitkiin aikoihin, eikä monella siten ole kokemusta korkoihin sijoittamisesta. Miten sijoittaja voi hyötyä nousevista koroista?

Teksti Joona Heinola, kansainvälisten osakkeiden ja ETF:n asiantuntija @JoonaHeinola
Julkaistu 4.11.2022

Nousevat korkotasot ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia osakesijoittajille. Ajasta, jolloin osakkeet nähtiin ainoa vaihtoehtona, on siirrytty aikaan jolloin muut(kin) omaisuusluokat nähdään potentiaalisina sijoituskohteina.

Sijoitusslangilla sanottuna on siirrytty TINAsta TARAan. (There Is No Alternative, There Are Reasonable Alternatives). Miten sijoittaja voi hyötyä nousevista koroista?

Monelle asuntovelalliselle tuttu 12kk euribor on noussut vauhdilla viimeisen puolen vuoden aikana.

Mistä korkojen nousu johtuu?

Korkotasojen nousun takana on ollut erityisesti rahapolitiikkalinjan nopea kiristyminen, inflaation raju kiihtyminen ja keskuspankkien velkakirjaostojen alasajo.

Korkosijoitukset ovat tehneet vuosien tauon jälkeen paluun varteenotettavaksi sijoitusvaihtoehdoksi. Yleisen korkotason ja riskilisien nousu ovat nostaneet tuottotasot korkeimmilleen pitkään aikaan ja tarjoavat jo hyvän suojan negatiivisille yllätyksille.

Korkosijoitukset antavatkin houkuttelevia tuottomahdollisuuksia osakemarkkinoita maltillisemmalla riskillä. Euroalueen pitkät korot ovat nousseet ennätysalhaisilta tasoilta kertaheitolla lähes vuosikymmenen huipputasoilleen. Yhdysvalloissa korkotasot rikkovat jo korkeimpia noteerauksiaan sitten finanssikriisin.

Millä sijoitustuotteilla hyötyä korkojen noususta?

Koroista voi saada tuottoa usealla eri sijoitusvälineellä. Jokaiselle löytynee omaan sijoitustyyliin sopiva tapa päästä käsiksi nousseiden korkojen mahdollistamiin korkotuottoihin. Tapa vaihtelee sijoitusinstrumentista riippuen. Alla esimerkkejä, miten nousevia korkoja voi hyödyntää eri sijoitusinstrumenttien kautta.

Osakkeille korkojen nousu on myrkkyä, mutta osa yhtiöistä voi kuitenkin kääntää tämän voitoksi. Voidaan ajatella, että epäsuorasti koroista hyötyvät pankit, jotka ovat hyvässä asemassa nousevien lainakorkojen ansiosta.

ETF:ien avulla pääset toki käsiksi myös näihin pankkiyhtiöihin, mutta tässä kohtaa voidaan myös unohtaa osakepohjaiset ratkaisut ja kääntää katse yrityslainoihin. ETF:llä saat kätevästi ”altistusta” esimerkiksi euroalueen yrityslainoihin tai USA:n yrityslainoihin.

Yrityslainat jaetaan riskiprofiilinsa mukaan joko High Yield (riskisempi) tai Investment Grade (vähäriskisempi) -lainoihin. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Alla esimerkkejä edellä mainituista vaihtoehdoista.

Euroalueen Investment Grade -yrityslainat: XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C ACC
Euroalueen High Yield -yrityslainat: XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C ACC
Valuuttasuojattu Yhdysvaltojen High Yield -yrityslaina: ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF - EUR ACC H

Lista kaikista korko-ETF:stä täällä (vain kirjautuneelle).

Suurelle yleisölle hieman tuntemattomampi sijoitusväline, strukturoidut sijoitustuotteet eli struksit, mahdollistavat erityyppisten sijoitustuoterakenteiden luomisen. Joukkolainamuotoisilla strukseilla voidaan rakentaa sijoittajalle esimerkiksi pääomaturvattu tuote, jossa sijoitettu (nimellinen) pääoma on turvattu.

Tuoton mahdollisuus linkittyy strukturoitujen sijoitustuotteiden rakenteeseen. Niissä on kaksi osaa: joukkovelkakirjalaina (korkokomponentti) sekä johdannaisista muodostuva tuottokomponentti. Erilaisilla johdannaisyhdistelmillä saadaan rakennettua monenlaisia tuottoprofiileja.

OP:n struksivalikoimasta löytyy tällä hetkellä korkosijoittajalle esimerkiksi pääomaturvattuja vaihtoehtoja, kuten Säästöobligaatio Korkoputki -lainoja sekä korkeampaa tuottoa tavoittelevia Yrityskorko -lainoja, joilla ei ole pääomaturvaa.

Strukturoiduissa tuotteissa kohde-etuus voi olla esimerkiksi indeksi, viitekorko, valuutta, osake tai luottoriski. Lisää strukseista täällä.

Rahastoista maltilliselle sijoittajalle sopivat yhdistelmärahastot, jotka sijoittavat tasapuolisesti sekä osake- että korkomarkkinoilla. Säästäjälle sopii OP-Maltillinen -rahasto tai vastuullisen sijoittamisen teemarahasto OP-Kestävä Maailma.

Kullekin sopiva sijoitustuote riippuu sijoittajan sijoitusprofiilista. Tutustu tuotteisiin huolella ja sijoita vain sellaiseen, jonka ymmärrät. Tekstissä mainittuja sijoitusesimerkkejä ei tule pitää sijoitusneuvontana.

Lue lisää: 

Pääomaturvatut sijoitukset ovat tehneet paluun – Sopivat myös erittäin varovaiselle sijoittajalle

Kirjoittaja Joona Heinola toimii OP:lla ETF-asiantuntijana ja hänen vastuullaan on ETF:n eli pörssinoteerattujen rahastojen myynti sekä kansainväliset osakkeet. Joona on toiminut sijoitusmarkkinoilla itse vuodesta 2010 ja työn puolesta vuodesta 2012 erilaisissa sijoittamiseen liittyvissä tehtävissä.