Miten aloittaa sijoittaminen? Keräsimme OP:n sijoittamisen asiantuntijoiden avulla vuoden jokaiselle kuukaudelle yhden sijoittamisessa tarvittavan taidon tai tiedon, joiden avulla on mahdollista päästä sijoittamisen alkuun vuoden aikana.    

Tammikuu: Tee sijoitussuunnitelma ja noudata sitä  

Sijoitussuunnitelman tekeminen on sijoittamisessa kaiken A ja O. Sijoitussuunnitelmasta käy ilmi tärkeimmät tavoitteet ja sijoitusperiaatteet: kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan, minkälaista tuottoa tavoittelee, mihin omaisuuslajeihin sijoittaa ja kuinka usein sijoituksia tekee.   

Halutessaan suunnitelmaan voi sisältyä eri aikaväleille tähtäävät tavoitteet, eli sijoittaminen ja säästäminen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoiteaika riippuu siitä, milloin varoille on tarvetta. Sijoitussuunnitelmassa on hyvä tehdä selväksi myös se, kuinka paljon sijoittaa kuukausittain tai kertasijoituksina.  

Muista tämä:

 • Kun tietää, miksi ja miten sijoittaa, on pää helpompi pitää kylmänä silloin kun markkinoilla myrskyää.  

Lue, miten sijoitussuunnitelma tehdään.

Helmikuu: Hajauta sijoituksia kuukausisäästämisellä

Kuukausisäästäminen on helppo keino kerryttää puskuria ja säästöjä. Säästöjä on usein järkevä myös sijoittaa, jotta saa rahoilleen tilisäästämistä paremman tuotto-odotuksen. Kuukausisäästämällä sijoituspääomaa kertyy säännöllisesti, lähes huomaamatta. Kuukausisäästäminen auttaa myös hajauttamaan sijoituksia ajallisesti, koska sijoituskohteita tulee ostettua erilaisissa markkinatilanteissa eri arvolla. Ostoille muodostuu tällä tavoin pitkän aikavälin keskiarvo.   

Muista nämä:

 • Kuukausittain säästettävän summan arvioimista helpottaa se, että hahmottaa omat tulot ja menot. Esimerkiksi OP-mobiilin talouden tasapaino -palvelu auttaa ymmärtämään omaa taloutta.
 • Sopiva kuukausisäästösumma kannattaa laittaa siirtymään automaattisesti säästötilille.

Lue:

Kuinka paljon voin säästää? 

Kuusi vinkkiä kuukausisäästämisen aloittamiseen 

Maaliskuu: Hyödy korkoa korolle -ilmiöstä 

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa, että säästöjen ja sijoitusten korot eli tuotot kasvavat korkoa sijoitetun pääoman lisäksi. Korkoa korolle -ilmiöstä hyötyy eniten aloittamalla säästämisen mahdollisimman aikaisin. Kun säästää useita vuosia, korkoa korolle kertyy joka vuosi enemmän.  

Muista tämä: 

 • Mitä aikaisemmin aloittaa sijoittamisen, sitä vahvemmin hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä.
 • Esimerkiksi Säästäjän rahastot ja indeksirahastot‍ sijoittavat rahaston kerryttämät tuotot edelleen, jolloin rahaston osuudenomistaja hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä suoraan.  

Lue, miten korkoa korolle -ilmiö toimii  

Kokeile korkoa korolle -laskuria

Huhtikuu: Osakkeet vai rahastot?  

Sijoittamisen vaihtoehtoja miettiessä voi esittää itselleen kaksi kysymystä: kuinka suuren riskin on valmis ottamaan ja miten aktiivisesti haluaa seurata omia sijoituksiaan ja sijoitusmarkkinaa. 

Rahastosijoittaminen sopii etenkin aloittelijalle ja helppoutta arvostavalle. Rahastoissa sijoittaja valitsee lähinnä sen markkinan, jolle haluaa sijoittaa, ja salkunhoitajat valitsevat sijoituskohteet. Indeksirahastot taas sijoittavat tiettyyn indeksiin ilman aktiivista salkunhoitajaa.   

Suora osakesijoitus vaatii hieman enemmän tietämystä ja vaivannäköä kuin rahastosijoittaminen. Osakesijoittamisessa sijoittaja valitsee itse ne yritykset, joista on kiinnostunut.  

Muista nämä: 

 • Jos haluaa sijoittaa tietylle markkinalle, se on helppoa rahaston kautta.
 • Jos tietty yhtiö kiinnostaa, suora osakesijoitus on hyvä vaihtoehto. 

Lue lisää siitä, miten valita osake- tai rahastosijoittaminen  

Toukokuu: Arvo-osuustili vai osakesäästötili?  

Arvo-osuustili eli osakesalkku on sähköisten arvopapereiden hallinnointiin tarkoitettu tili. Osakesäästötili on taas tili, jonka kautta sijoitetaan suomalaisyhtiöiden pörssiosakkeisiin verovapaasti, eikä myynneistä ja mahdollisista osingoista peritä veroa. Sijoittaja voi avata vain yhden osakesäästötilin, kun taas arvo-osuustilien määrää ei ole rajattu.  

Mistä tietää, mikä tili itselle sopisi parhaiten? Arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä on useita eroja, joista suurimmat liittyvät verotukseen. Huomioitava ero on myös se, että osakesäästötilille‍ voi tallettaa vain rahaa, enimmillään 50 000 euroa. Rahalla voi ostaa vain suoria osakkeita, eli esimerkiksi ETF:t ja rahastot on rajattu pois osakesäästötilistä.   

Muista tämä: 

 • Monille paras vaihtoehto on hankkia molemmat tilit. On hyvä muistaa, että osakesäästötilejä voi olla jokaisella vain yksi. Jos avaa kaksi osakesäästötiliä, siitä koituu veroa 10 euroa päivässä tiliä kohden. 

Tutustu tilien eroavaisuuksiin OP Median artikkelin avulla.  

Katso kumpi tili sinun kannattaa valita

Kesäkuu: Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät 

Sijoittamisen hyvä nyrkkisääntö on, että sijoittaa vain sellaiseen, minkä ymmärtää. Tätä toistelee usein myös sijoituslegenda Warren Buffet. Sijoituskohdetta miettiessä tulisi aina pyrkiä ymmärtämään, miten sijoituskohde ansaitsee rahansa. Lisäksi on hyvä arvioida myös koko yritysten toimialaa ja toimintaperiaatteita. 

Muista tämä: 

 • Teknologian kehittyessä sijoitustuotteiden tarjonta on kasvanut räjähdysmäisesti, ja uusia entistä monimutkaisempia sijoitustuotteita tulee jatkuvasti lisää. On yhä tärkeämpää, että sijoittaa vain sellaisiin kohteisiin, jotka ymmärtää. 

Heinäkuu: Muista eri omaisuusluokkiin hajauttaminen  

Hajauta, hajauta ja hajauta. Tässä sijoittajan mantra, jota ei kannata unohtaa. Kun sijoitukset hajauttaa toisistaan riippumattomiin omaisuusluokkiin, voi pienentää salkun kokonaisarvon heilahtelua merkittävästi. 

Muista tämä: 

 • Hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin madaltaa salkun hintaheilahtelua. 

Lue, miksi kannattaa hajauttaa 

Elokuu: Sijoittamisen budjetointi 

Sijoittajia on monenlaisia, ja joskus sijoittamiseen käytettävien rahojen varmistaminen voi vaatia tarkkaakin laskelmointia. Vuonna 2022 inflaatio eli rahan arvon aleneminen on vaikuttanut monen arkeen. Kauppakassin hinta on moninkertaistunut. Omia tuloja ja menoja kannattaa listata, jotta varmistuu, että sijoittamiseen jää rahaa.  

Muista tämä: 

 • Ei kannata stressaantua, jos joka kuukausi tai vuosi sijoittamiseen ei jäisikään isoja summia. Sijoittamisen voi aloittaa pienemmilläkin summilla, kuten 10 eurolla.
 • Inflaatio syö ostovoimaa. Jos haluaa kartuttaa omaisuutta, varoja kannattaa säilyttää muuallakin kuin tileillä. 

Lue: Miten pystyn säästämään, kun kaikki kallistuu? 

Syyskuu: Älä sijoita osakkeeseen, vaan yhtiöön 

Etenkin laskumarkkinassa sijoittajaa voi houkuttaa monien osakkeiden laskeneet arvostustasot. On kuitenkin syytä muistaa, ettei kannata tuijottaa pelkästään maltillistuneita osakkeiden hintoja, vaan aina tulee tutustua huolella sijoitettavaan yhtiöön osakkeen ”takana”.

Ennen sijoituspäätöstä kannattaa tutustua ainakin yhtiön liiketoimintaan, mahdollisiin kilpailuetuihin, kilpailijakenttään ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Osakkeen pörssikurssi hinnoittelee nimittäin monia muitakin tekijöitä, kuin yhtiön tuloksentekoa ja tulevaisuudennäkymiä, ja kursseihin vaikuttavat esimerkiksi yleinen korkotaso.  

Muista tämä: 

 • Ennen sijoituspäätöksen tekemistä kannattaa selvittää osakkeen takana olevan yhtiön perustiedot. 

Näin pääset alkuun osakesijoittamisessa

Lokakuu: Älä rakastu sijoituskohteeseen 

Sijoituskohteita kannattaa aina tarkkailla objektiivisesti ja irrottautua sijoituksesta, jos sijoituskohteen alkuperäinen tarina muuttuu oleellisesti huonompaan. Sijoituskohteeseen ei siis kannata rakastua. 

Muista nämä: 

 • Joskus on hyvä realisoida myös tappioita eli myydä sijoituskohde, vaikka sen arvo olisi mennyt vain alaspäin. Sijoituskohdetta kannattaa tarkkailla mahdollisimman objektiivisesti. 
 • Sijoittajan on hyvä olla nöyrä ja oppia virheistään. Virheitä ei kannata liikaa pelätä, vaan ne kuuluvat sijoittamiseen. 

Marraskuu: Suosi hyviä osingonmaksajia 

Osingot ovat kuin osakesijoittajan palkka ja muodostavat tärkeän osan osakkeiden kokonaistuotosta. Yhtiöt voivat maksaa osan tuloksestaan osinkoina yhtiön osakkeenomistajille. Varsinkin kypsän vaiheen yhtiöt, jotka tekevät tasaista tulosta, maksavat yleensä hyvin ennakoitavaa osinkoa. Osingot kannattaa sijoittaa takaisin, sillä tällöin varmistat täyden hyödyn korolle korkoa -ilmiöstä.  

Muista nämä: 

 • Osingot tarjoavat realisoituvaa tuottoa sijoittajalle jo sijoitusaikana.
 • Osingot kannattaa sijoittaa uudelleen. 

Lue, mitä osingoista pitää tietää 

Joulukuu: Ymmärrä sijoittamisesta aiheutuvat kulut 

Sijoittamisessa on tärkeä huomioida myös kulut. Sijoittamiseen liittyy aina kuluja, sijoittipa sitten suoraan osakkeisiin tai rahastoihin. Kulut eivät ole automaattisesti huono asia, mutta on tärkeä tietää mistä maksaa, ja onko hinta perusteltu. Sijoituskohteen kuluihin vaikuttavat esimerkiksi kohdemarkkina, sijoitusstrategia tai muut sijoituskohteen ominaisuudet.  

Muista nämä: 

 • Sijoittamiseen liittyvät kustannukset ja niiden muodostuminen kannattaa selvittää ja välttää turhia kustannuksia.
 • Ei kannata sijoittaa kulu edellä, vaan painottaa sijoituskohteen sopivuutta itselleen.
Säästäminen rahastoon on helppo ja vaivaton tapa tavoitella tuottoa. Voit aloittaa juuri sinulle sopivalla summalla. Tutustu rahastosijoittamisen aloittamiseen.

Lue myös:

Mikä on tehokas sijoitusstrategia ja miten sitä voi noudattaa?

Kaksi vuotta sijoittajana – osaaminen ja ymmärrys ovat kasvaneet lyhyessä ajassa

Osakkeiden top 10 – Nämä ovat kestomenestyjiä

Kyseessä ei ole sijoitussuositus, -neuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito. Tämä materiaali ei anna täydellistä kuvaa rahastojen ominaisuuksista.