Tämä on OP:n säästöhaasteen viimeinen viikko. Säästöhaaste alkoi syyskuun alussa, jolloin kukin saattoi valita, säästääkö seuraavan 16 viikon aikana 150 euroa, 300 euroa tai 500 euroa. Säästöhaasteen viimeisellä viikolla keskitytäänkin siihen, miten säästöhaaste meni. Lisäksi säästäjät saavat joululahjan.  

Kysyimme viime uutiskirjeessä, miten säästäminen on kullakin sujunut, ja millaisia kysymyksiä oman talouden hoidosta on. Saimme noin 90 vastausta, kiitos kaikille vastaajille! Lähes puolet vastaajista kertoi, että pääsee asettamaansa säästötavoitteeseen.

Suurin osa säästötavoitteeseensa pääsevistä arvioi, että onnistumisessa auttoi säästämisen automatisoiminen. Automatisoiminen tarkoittaa sitä, että he olivat ajastaneet valitsemansa summan rahaa siirtymään säästötilille säännöllisesti. 

Miten säästää, kun tulee yllättäviä menoja?

18 prosenttia vastaajista kertoi, ettei pääse säästötavoitteeseen. Useimmilla syynä oli muuttunut elämäntilanne. Arkeen oli tullut esimerkiksi yllättäviä, mutta välttämättömiä menoja.

 – Arjessa näitä tulee aina ja siksi olisikin tärkeää, että säästäminen olisi jatkumo ja säästöistä kertyisi puskuri yllättäviä menoja varten. Säästämisen automatisointi on suurimmalle osalle erittäin hyvä vaihtoehto, jotta säästäminen on jatkuvaa ja itsestä riippumatonta, säästöhaasteen talousvalmentaja Jukka Klemetti vastaa.

Muutama vastaaja pohti myös sitä, että säästämisen opettelu vie aikaa.

–  Vaikka olen karsinut pois isoja menoeriä, eivät rahat vain tunnu ohjautuvan riittävästi säästöön, vaan on tunne kuin olisi muka käytettävissä rahaa enemmän. Itsepetosta siis. Säästämisen automatisoiminen on ollut hyvä idea eli joka kuukausi tietty summa siirtyy säästötilille, mutta samanlainen työkalu pitäisi saada myös korvien väliin tehostamaan kykyä kieltäytyä turhista hankinnoista. Mikä se olisi?

–  Hienoa, että automaattisesta kuukausisäästämisestä on ollut apua. Voisiko Säästölippaan aktivointi auttaa arjessa lisää? Lippaan idea on se, että aina, kun kulutat, niin myös säästät. Palvelu siirtää jokaisesta korttiostoksestasi halutun summan säästötilille, Klemetti vinkkaa. 

Eräs vastaajista kirjoittaa, että uuden asenteen opettelussa on vaikeaa olla johdonmukainen.

– Kun tulee poikkeus arkiseen menoon, kulujen systemaattinen kirjaaminen ja seuraaminen unohtuu. Olen pääsemässä lähes tavoitteeseen, enkä ole koskenut kertyneeseen säästöpottiin, mutta vaikeaa se on. Ylimääräisiä menoja kun tuntuu tulevan tämän tästä.

Klemetti iloitsee siitä, että kirjoittaja on onnistunut säästämisessä. Samalla hän vinkkaa tapoja, joilla säästämiseen voi päästä kiinni.

Hintojen nousu tuntuu varmasti jokaisen taloudessa, kun pakolliset menot vievät aiempaa suuremman osan tuloista. Yleisesti sanoisin, että uuden tavan oppiminen ja sen rutiiniksi muuttaminen on aina vaikeaa. Sen vuoksi muutosta kannattaa lähteä tekemään pienin askelin ja kiinnittää huomiota pieniin arkisiin tekoihin. Säännöllisen säästämisen automatisointi, vaikka pienilläkin summilla, helpottaa joissakin tapauksissa. Oma vastuu jää pienemmäksi, kun automatiikka hoitaa säästämisen. 

Miten saada rahaa säästöön, kun palkka ei nouse hintojen mukana?

Jukka Klemetille lähetettiin useita kysymyksiä siitä, miten nousevien hintojen aikana voi ylipäätään säästää, kun palkka ei nouse hintojen mukana.

– Helppoa vastausta tähän ei valitettavasti ole. Mitä suurempi osuus talouden tuloista menee pakollisiin kiinteisiin menoihin, sen vaikeampaa säästämisen tasoa on säilyttää hintojen noustessa. Jokaisen kannattaa olla entistä tarkempia menoistaan ja miettiä, onko kaikki menot välttämättömiä omassa taloudessa. Sitä kautta voi avautua pieniä säästön paikkoja, Klemetti sanoo. 

Yksi vastaajista kirjoittaa, että eläkeläisenä hänellä on pienet tulot. Kun perusmenot suurenevat koko ajan, ei enää keksi mistä menoissa voi säästää. 

– Ymmärrän hyvin tilanteen ja nopeaa apukeinoa on vaikea suoraan osaa sanoa. Pakolliset perusmenot on pakko hoitaa ja tilapäisesti se voi tarkoittaa tinkimistä säästämisestä. Toivottavasti säästäminen on kuitenkin mahdollista pitää arjessa mukana sopivalla summalla. Pienillä säästöilläkin on merkitystä, jos niitä tekee tasaisesti pidemmällä aikavälillä, Klemetti sanoo.

Eräs kyselyyn vastannut kertoo, että hän joutui ottamaan hintojen nousun vuoksi lainaa talonsa peruskorjaukseen. Lainanhoitokulut yhdessä sähkön kallistumisen kanssa uhkaavat viedä vastaajalta säästämiseen tarkoitetun pelivaran ensi vuonna. Kirjoittaja on tehnyt kaikki mahdolliset säästökeinot taloudessaan.

– Ymmärrän, että tilanteessa säästämisen kanssa ei ole mahdollista tehdä ihmeitä, koska asuminen on pakollinen meno, ja nousevista korko- ja energiakustannuksista on mahdotonta tinkiä lyhyellä aikavälillä. Säästämisestä on ilman muuta tingittävä tilanteessa, jossa ei yksinkertaisesti ole mahdollista säästää. Kuvauksesi perusteella olet hyvin tietoinen taloudellisesta tilanteestasi, joten sitä kautta säästäminen on varmasti läsnä arjessasi aina, kun se on mahdollista, Klemetti vastaa kirjoittajalle.

Kannattaako nyt sijoittaa?

Osa Jukka Klemetille lähetetyistä kysymyksistä koski sitä, kannattaako säästöjä sijoittaa, ja miten niitä voisi sijoittaa turvallisesti. Julkaisemme kysymykset sellaisenaan. 

Kannattaako säästötilillä makuuttaa rahaa vai maksaa asunnon velkaa pois?

–  Jos velan korko on suurempi kuin tilin korko, niin varmasti lainan maksua ylimääräistä lyhentämistä tai ennen aikaista pois maksamista kannattaa harkita. Aina kannattaa kuitenkin jättää pieni pelivara äkillisiä menoja varten säästötilille, Klemetti sanoo.

Riskien ottaminen rahastoissa ja osakkeissa mietityttää, kun on yhden hengen talous.

–  Aina on kaikista tärkeintä miettiä, millainen on henkilökohtainen taloudellinen tilanne. Jos on kertynyt säästöjä, niin osa kannattaa pitää lyhyen ajan varakassana tilillä. Jos säästöjä kertyy tilille reilusti, niin silloin kannattaa harkita osan sijoittamista oman riskiprofiilin mukaiseen sijoituskohteeseen. Jos arvonvaihtelua ei säästöissä ja sijoituksissa siedä, niin silloin tili tai pääomaturvatut vaihtoehdot lienevät oikeita paikkoja säästöille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä kauemmin säästöt ovat tilillä tuottamattomina, niin sitä varmemmin inflaatio laskee varojen reaaliarvoa. Sen vuoksi yleensä kannattaa tilisäästöjen lisäksi hajauttaa pidempiaikaisia varoja tuottavimpiin vaihtoehtoihin, jos oma riskinsietokyky antaa siihen mahdollisuuden.

Minulla on epäsäännölliset tulot ja velkojakin pitää maksaa. Miten saisin säästöilleni tuottoa riskittömästi. Nyt ne ovat säästölippaassa.

–  Riskittömästi paremman tuoton saaminen on edelleen haastavaa. Voisiko yksi vaihtoehto olla, että esimerkiksi pieni osa tilivaroista sijoitettaisiin säännöllisesti maltillisella riskillä tuottavampaan vaihtoehtoon? Toki silloin, jos arvonvaihtelua ei halua, niin tilien lisäksi ei ole juurikaan vaihtoehtoja.

Minulla on Varovainen rahastosäästötili ja se on ollut jo pitkään miinuksella. En halua nostaa rahojani ja odottelen parempaa aikaa. Onko tämä järkevää?

–  Virallista sijoitussuositusta en näiden tietojen perusteella voi antaa, mutta vastaan kysymykseen yleisellä tasolla. OP Varovaisen tuotto on kärsinyt nopeasta korkojen noususta. Rahastossa on suuri paino korkosijoituksilla, mikä näkyy menneessä tuotossa. Korkojen nousun seurauksena korkosijoitusten tuottopotentiaali on parantunut huomattavasti, joten jos akuuttia tarvetta säästöille ei ole, niin varmaankin kannattaa jatkaa entiseen malliin.

Miten voi löytää säästöille hyvän sijoituskohteen?

– Vaikea kysymys antaa lyhyttä ja helppoa vastausta. Kannattaa ensin kartoittaa oma sijoittajaprofiili ja lähteä sen jälkeen miettimään siihen sopivia vaihtoehtoja. Sijoitettaessa varoja kannatta aina pitää kiinni riittävästä hajautuksesta pitkästä sijoitushorisontista. Kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiisi. Sieltä asiantuntijat voivat auttaa sopivan kohteen valinnassa.

Säästötavoite tuli täyteen ja talous on velaton, joten olisiko järkevää ottaa tavoitteeksi sijoittaa kaikki ensi vuoden säästöt vai jatkaa tuttua ja turvallista tilisäästämistä?

–  Suuret onnittelut hienosta talouden hoidosta! Säästämisessä suosittelen aina kolmen aikahorisontin taktiikkaa, eli lyhyt (12 kuukautta), keskipitkä (1–3 vuotta) ja pitkä (yli 5 vuotta). Lyhyen horisontin säästöt ohjataan säästötilille, joka toimii varakassana. Keskipitkän ja pitkän aikavälin säästöt kannattaa ohjata kohteisiin, joissa on mahdollista saada tilituottoa parempaa tuottoa. Osakepaino kannattaa näissä säätää oman riskiprofiilin mukaiseksi, mutta luonnollisesti pitkän aikavälin varoissa se kannattaa olla mahdollisimman suuri. Jos aiempaa kokemusta ei ole muusta kuin tilisäästämisestä, niin kannattaa edetä riskisemmissä sijoituskohteissa hyvin maltilla, koska niihin kuuluu aina voimakas arvonvaihtelu. Siksi suosittelen aluksi kokeilemaan rahastosäästämistä pienillä summilla, jotta oma riskinsietokyky kestää mahdolliset arvonvaihtelut. Kun kokemusta karttuu, niin on helpompi tehdä lisäsijoituksia, kun tietää paremmin, mitä odottaa, Klemetti sanoo.

Miten sijoittaa säästöjä järkevästi mutta tuottavasti? Mikä on ”turvallinen sijoituskohde ”?

– Korkojen nousun seurauksena on tarjolla varovaisen riskin korkosijoitusten lisäksi myös kokonaan pääomaturvattuja vaihtoehtoja, jos sijoitettavat varat voivat olla ”kiinni” tietyn ajan. Kannatta kysyä vaihtoehtoja omasta pankista.

Joululahja säästäjälle

OP:n säästöhaaste loppuu tähän viikkoon. Kiitos kaikille säästöhaasteeseen osallistuneille. 

Säästämistä ja oman talouden hallintaa ei kuitenkaan kannata lopettaa tähän. Teimme sinulle kalenterin ensi vuoden tuloja ja menoja varten. Kalenterin idea on seuraava: Merkitse kunkin kuukauden kohdalle sellaiset menot, jotka tulevat kuukausittaisten menojen päälle. Niitä voivat olla esimerkiksi vakuutusmaksut, auton huolto, matkat, syntymäpäivälahjat, omat tai läheisten häät, tai uuden sohvakaluston hankinta. Kun tiedostat jo ennalta kyseiset menot, voit suunnitella ajoissa, miten paljon rahaa kannattaa laittaa säästöön menoja varten. Voit myös merkitä säästösuunnitelmasi kalenteriin. 

Avaa kalenteri tästä.

Hyödynnä kalenteria ja aloita ensi vuosi tietoisena omista tuloistasi ja menoistasi. Muista myös oman talouden budjetointitaulukko.

Lataa budjettitaulukko excel-tiedostona
Lataa budjettilomake pdf-tiedostona

Jos haluat jatkossa vinkkejä oman talouden hallintaan, tilaa OP Median maksuton uutiskirje. Saat sähköpostiisi kerran viikossa ajankohtaista tietoa oman talouden hoitoon.

Lue myös: